15.11.09

Deliberadament m'allunyo de la gent. M'admira el gregarisme innat de l'espècie. Mai no he sabut ser sociable. La solitud m'acull amb tendresa. Tu també, però ets una excepció. La resta de les hores són per a ella.